Buurtpreventie Breda probeert aangesloten bewoners, zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Ook het delen van kennis en ervaringen valt hieronder. En wat is er nou mooier om van elkaar te leren?

Zeven trainers (vrijwilligers aangesloten bij Buurtpreventie Breda) trainen bewoners op allerlei veiligheidsthema’s. Zo kun je bijvoorbeeld een workshop Signaleren volgen. Hoe lees je hier .