We horen steeds vaker: drugscriminaliteit en drugsdumpingen in de openbare ruimte. Ook bewoners kunnen bijdragen aan de bestrijding hiervan. Zie of ruik je iets verdachts? Of vind je drugsafval? Meld het direct bij de politie. Of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) als je liever niet vertelt wie je bent.  

Wat te doen als ik drugsafval vind?

•Raak niets aan
•Schop of duw niet tegen de verpakkingen
•Neem minimaal 25 meter afstand (bij brand minimaal 100 meter) met de wind in de rug
•Rook niet in de buurt van de dumping
•Bel direct de politie
•Geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of dat er rook van dumping afkomt
•Volg de instructies van de politie op