Enige tijd geleden zijn we begonnen met het werven van vrijwilligers op het gebied van Cybercrime preventie. Inmiddels hebben zich al een flinke groep enthousiaste Bredanaars aangemeld om actief te worden op dit thema.

Voordat de vrijwilligers aan de slag gaan met het thema, zullen zij eerst een kort opleidingstraject volgen. Het doel hiervan is om een basis kennisniveau te bereiken onder de vrijwilligers. De vrijwilligers zullen na dit opleidingstraject een activerende en adviserende rol krijgen in de buurt op gebied van Cybercrime preventie.

Er zijn nu nog enkele plaatsen over voor het opleidingstraject, maar vol = vol. Dus meld je snel aan via een mail naar buurtpreventie@breda.nl.

Het opleidingstraject zal er als volgt uitzien: