Vanavond starten we na lang voorbereiden officieel met het project ‘Digitale Buurtambassadeurs’ in Breda.

Om meer aan de voorkant te zitten in de strijd tegen Cybercrime, gaan we ruim dertig enthousiaste vrijwilligers opleiden op het gebied van digitale preventie. Zij zullen in vier weken tijd alles leren over wat Cybercrime is, welke actoren een rol spelen en hoe je slachtofferschap kunt voorkomen.

Na de opleiding krijgen de vrijwilligers een ambassadeursrol in de buurt en worden ze actief betrokken bij verschillende preventieve activiteiten. Zo zal kennis en kunde omtrent digitale veiligheid zich als een olievlek verspreiden over de stad.

Vanavond starten we met de eerste lesbijeenkomst waarbij ook geïnteresseerde media aanwezig is.

Het project is een samenwerking tussen gemeente Breda, Avans Hogeschool, politie en bewoners. Zo werken we samen aan een digitaal veilige stad!

Meer weten over het project? Mail naar buurtpreventie@breda.nl