Wanneer besluit je de politie te bellen in een verdachte situatie? Hoe beoordeel je een situatie? En waaraan kun je zien dat iemand iets kwaads in de zin heeft? Vragen die bij de bewoners een grote rol spelen, nog meer wanneer zij in een Buurtpreventiegebied wonen.

Een misdaad kent verschillende fases, zoals de voorbereiding van een misdaad en de daadwerkelijke actie. Bewoners van een Buurtpreventiegebied zijn al alert voordat er een misdaad gepleegd wordt. Onder andere doordat ze weten welke mensen er in de straat ‘horen’ en welke niet. Een vreemde valt op.

Signaleren, weten wat je ziet en wat je moet doen is de basis van Buurtpreventie. Zo zorg je samen voor meer veiligheid in de je wijk. Hoe je dat kunt doen leren de trainers (gekwalificeerde vrijwilligers én straatcontactpersonen) je graag in een workshop. Veel interessante kennis, informatie en weetjes zorgen er na de training voor dat je weet hoe je ‘gewoon’ gedrag van ‘verdacht’ gedrag kunt onderscheiden en hoe je moet handelen wanneer dit nodig is.

Nog meer vragen waarop je antwoord zult krijgen in deze workshop:

  • Wat maakt Buurtpreventie sterk in preventie?
  • Wat zie je nu eigenlijk?
  • Hoe signaleer je verdacht gedrag?
  • Wat zijn de kenmerken van verdacht gedrag?
  • Hoe gaat een crimineel te werk?
  • Wat kun je doen / hoe handel je?

Alle bewoners aangesloten bij Buurtpreventie Breda krijgen de mogelijkheid om deze workshop (gratis) te volgen en dus meer te weten te komen over het preventief signaleren van een criminele actie. De trainers komen graag op een afgesproken avond naar een locatie in jouw (buurtpreventie)buurt. De training duurt ongeveer 2 uur.

Welke buurtpreventist wil dit nou niet?

Meld u / uw groep aan via buurtpreventie@breda.nl.